CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Xổ Số Minh Ngọc luôn tôn trọng sự riêng tư của người dùng, và đó là lý do Xổ Số Minh Ngọc luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của người dùng. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà người dùng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về người dùng được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp người dùng hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà Xổ Số Minh Ngọc sẽ thu thập, cũng như cách Xổ Số Minh Ngọc sử dụng những thông tin này sau đó.

Khi người dùng truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), Xổ Số Minh Ngọc hiểu rằng người dùng hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

  1. Khai báo khi sử dụng

Tất cả nội dung người dùng xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của người dùng và giúp người dùng lựa chọn dịch vụ. Vì thế, người dùng được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, Xổ Số Minh Ngọc có thể yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân.

  1. Thông tin cá nhân do người dùng cung cấp

Khi người dùng cung cấp các thông tin cần thiết, Xổ Số Minh Ngọc sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của người dùng, hoặc Xổ Số Minh Ngọc có thể liên lạc với người dùng qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến người dùng những sản phẩm, dịch vụ hay tiện ích từ XoSoMinhNgoc.live . Khi cung cấp thông tin cho Xổ Số Minh Ngọc qua trang web này, người dùng hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

Người dùng hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân người dùng cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở của Xổ Số Minh Ngọc, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của XoSoMinhNgoc.live.

XoSoMinhNgoc.live cam kết bảo vệ sự riêng tư của người dùng, không mua người dùng thông tin cá nhân của người dùng cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

  1. Cung cấp cho các đơn vị khác

Xổ Số Minh Ngọc có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho người dùng. Xổ Số Minh Ngọc cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của người dùng đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của người dùng. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích khác và Xổ Số Minh Ngọc đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

  1. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của người dùng để giúp Xổ Số Minh Ngọc nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho người dùng. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “cookies” mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của người dùng, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của người dùng như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu người dùng không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, người dùng có thể cài đặt chế độ trình duyệt của người dùng thực hiện điều này nếu trình duyệt của người dùng hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu người dùng tắt chế độ nhận cookies, người dùng sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Xổ Số Minh Ngọc không cố ý hạn chế việc sử dụng của người dùng trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

  1. Sự an toàn

Khi lập trình trang web, Xổ Số Minh Ngọc có thể đặt những luật định hợp lý mang tính cộng đồng để ngăn chặn hành vi phá hoại và tiêu hoa tài nguyên hệ thống. Xổ Số Minh Ngọc sẽ tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đối tượng đó để duy trì sự ổn định cho nhựng lượt truy cập chính đáng.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), XoSoMinhNgoc.live luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi người dùng sử dụng trang web này.

  1. Thông tin qua E-mail

Khi người dùng đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của người dùng cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với người dùng. Trước hết người dùng hãy chắc rằng người dùng cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với người dùng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Xổ Số Minh Ngọc có thể gởi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của người dùng. Trong trường hợp người dùng không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, người dùng phải báo cho Xổ Số Minh Ngọc để về việc thay đổi này.

  1. Điều chỉnh thông tin thu thập

XoSoMinhNgoc.live sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của người dùng bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi người dùng còn liên kết với hoạt động của Xổ Số Minh Ngọc.

  1. Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để người dùng tham khảo. XoSoMinhNgoc.live không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

  1. Việc thay đổi quy định

XoSoMinhNgoc.live có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho người dùng, XoSoMinhNgoc.live sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail người dùng đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.